ศาลา์หกเหลี่ยมหลังคาชั้นเดียว

ศาลา์หกเหลี่ยมหลังคาชั้นเดียวสีขาว (พื้นหลังคาสีฟ้า)
© 2006-2013  www.salamainaisuan.com,  All rights reserved.