ศาลาแปดเหลี่ยม 6 เสา หลังคา 3 ชั้น (ตัวศาลาสีน้ำตาล)

ศาลาแปดเหลี่ยม 6 เสา หลังคา 3 ชั้น (ตัวศาลาสีส้ม)

ศาลาแปดเหลี่ยม 6 เสา หลังคา 3 ชั้น (ตัวศาลาสีน้ำตาลเข้ม)
© 2006-2013  www.salamainaisuan.com,  All rights reserved.