ศาลาสักทองใหญ่ ที่นั่ง 3 ด้าน หลังคาทรงปั้นหยา
© 2006-2013  www.salamainaisuan.com,  All rights reserved.