ศาลา์ทรงยุโรปหกเหลี่ยม (พื้นหลังคาสีครีม)

ศาลา์ทรงยุโรปหกเหลี่ยม (พื้นหลังคาสีส้ม)

ศาลา์ทรงยุโรปหกเหลี่ยมสี่ขาว (พื้นหลังคาสีเขียว)
© 2006-2013  www.salamainaisuan.com,  All rights reserved.