HOME
GAZEBOS
WOOD HOUSE
GUARD HOUSE
WORKS
SITE MAP
CONTACT US
Page 1  |  Page 2  |  Page 3 <<< เชิญชมรูปแบบศาลาของเราทั้ง 3 หน้าครับ
 
  ดูภาพขยาย
     ทิวลิป
 
   ศาลาไม้ ทรงแซฟไฟร์ เป็นศาลาทรงสี่เหลี่ยม ขนาด 2.0x2.0 เมตร ที่นั่ง 2 ด้าน ขนาดจำนวน 6 ที่นั่ง
ดูภาพขยาย >>>
 
 
  ดูภาพขยาย
     ไพลิน 1
 
   ศาลาไม้ ทรงไพลิน1 เป็นศาลาทรงสี่เหลี่ยม ขนาด 2.0x1.6 เมตร ขนาดจำนวน 6 ที่นั่ง
ดูภาพขยาย >>>
 
 
  ดูภาพขยาย
     ไพลิน 2
 
  ศาลาไม้ ทรงไพลิน2  เป็นศาลาทรงสี่เหลี่ยม ขนาด 1.5x1.5 เมตร ขนาดจำนวน 4 ที่นั่ง
ดูภาพขยาย >>>
 
 
  ดูภาพขยาย
     เพททูเนีย สวิง
 
  ศาลาไม้ ทรงเพททูเนีย  เป็นศาลาชิงช้า ขนาด 6 ที่นั่ง ขนาดฐาน 2.5 x 2.0 เมตร หลังคาทำจากแป้นเกล็ดไม้สัก
ดูภาพขยาย >>>
 
 
  ดูภาพขยาย
     แจสทีเซีย สวิง
 
    ศาลาไม้ ทรงแจสทีเซีย เป็นศาลาชิงช้า ขนาด 4 ที่นั่ง ขนาดฐาน 2.0 x 2.0 เมตร หลังคาทำจากแป้นเกล็ดไม้สัก
ดูภาพขยาย >>>
 
 
  ดูภาพขยาย
     แจสมิน สวิง
 
    ศาลาไม้ ทรงโทลิเนีย เป็นศาลามีที่นั่ง 2 ด้าน และชิงช้า 1 ด้าน หลังคาทำจากไม้เชอร่า
ดูภาพขยาย >>>
 
 
  ดูภาพขยาย
     ล้อเกวียน
 
  ศาลาไม้ ทรงล้อเกวียน  เป็นศาลาทำจากไม้เกวียน ขนาดที่นั่งจำนวน 6 ที่นั่ง
ดูภาพขยาย >>>
 
 
  ดูภาพขยาย
     ทรงไทย
 
  ศาลาไม้ ทรงไทย  เป็นศาลาทรงไทย ขนาดที่นั่งจำนวน 6 ที่นั่ง
ดูภาพขยาย >>>
 
 
  ดูภาพขยาย
     ทรงไทยกาแล
 
  ศาลาไม้ ทรงไทยกาแล  เป็นศาลาทรงไทยกาแล ขนาดที่นั่งจำนวน 6 ที่นั่ง
ดูภาพขยาย >>>
 
 
  ดูภาพขยาย
     แปดเหลี่ยม หลังคา 2 ชั้น
 
   ศาลาไม้ ทรงแปดเหลี่ยม หลังคา 2 ชั้น เป็นศาลา ขนาดที่นั่งจำนวน 6 ที่นั่ง
ดูภาพขยาย >>>
 
 
  ดูภาพขยาย
     แปดเหลี่ยม 6 เสา หลังคา 3 ชั้น
 
  ศาลาไม้ ทรงแปดเหลี่ยม 6 เสา หลังคา 3 ชั้น  เป็นศาลา ขนาดที่นั่งจำนวน 6 ที่นั่ง
ดูภาพขยาย >>>
 
 
Page 1  |  Page 2  |  Page 3 <<< เชิญชมรูปแบบศาลาของเราทั้ง 3 หน้าครับ
 
  Gazebos   |   Wood House   |   Guardhouse   |   Works   |   Site Map   |   Contact Us
  © 2006-2013  www.salamainaisuan.com,  All rights reserved.