HOME
GAZEBOS
WOOD HOUSE
GUARD HOUSE
WORKS
SITE MAP
CONTACT US
Page 1  |  Page 2  |  Page 3 <<< เชิญชมรูปแบบศาลาของเราทั้ง 3 หน้าครับ
 
  ดูภาพขยาย
     พาราไดซ์
 
  ศาลาไม้ ทรงพาราไดซ์ เป็นศาลาทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 3.0x2.5 เมตร พื้นยกสูง ขึ้น-ลงได้ 2 ทาง
   พื้นหลังคาทำด้วยแป้นเกล็ดไม้ สีวอลนัท (ขนาด 10 ที่นั่ง)
   
ดูภาพขยาย >>>
 
 
  ดูภาพขยาย
     สิมิลัน
 
   ศาลาไม้ ทรงสิมิลัน เป็นศาลาอเนกประสงค์ ทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาด 2.35x2.35 เมตร ชายคา ขนาด
   3.20x2.00 เมตร สามารถยกชุดโต๊ะออกจากตัวศาลาได้
   (ขนาดที่นั่ง 6 ที่นั่ง)
ดูภาพขยาย >>>
 
 
  ดูภาพขยาย
     จักรทิพย์สีขาว
 
  ศาลาไม้ ทรงจักรทิพย์สีขาว  เป็นศาลาแปดเหลี่ยมทรงยุโรป ตัวศาลาทาสีขาว พื้นยกสูง
  พื้นหลังคาทำจากวัสดุนำเข้า  (asphalt shingle) มีให้เลือก 2 ขนาด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 เมตร
   (ขนาดที่นั่ง 7 ที่นั่ง) และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.0 เมตร (ขนาดที่นั่งจำนวน 11 ที่นั่ง)
ดูภาพขยาย >>>
 
 
  ดูภาพขยาย
     จักรทิพย์
 
  ศาลาไม้ ทรงจักรทิพย์  เป็นศาลาแปดเหลี่ยมทรงยุโรป ตัวศาลาทาสีขาว พื้นยกสูง
  พื้นหลังคาทำจากวัสดุนำเข้า  (asphalt shingle) มีให้เลือก 2 ขนาด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 เมตร
   7 ที่นั่ง) และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.0 เมตร (ขนาดที่นั่งจำนวน 11 ที่นั่ง)
ดูภาพขยาย >>>
 
 
  ดูภาพขยาย
     ไอริส
 
    ศาลาไม้ ทรงไอริส เป็นศาลาทรงแปดเหลี่ยมวงรี ความยาวของฐาน 3.6 เมตร ความกว้างของฐาน
   2.4 เมตร เป็นศาลาเอนกประสงค์เปิดโล่ง ไม่มีโต๊ะกลางและเก้าอี้
ดูภาพขยาย >>>
 
 
  ดูภาพขยาย
     ฟลอเร่
 
   ศาลาไม้ ทรงฟลอเร่ เป็นศาลาทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส มี 2 ขนาด คือขนาดฐานศาลา 2x2 เมตร (ขนาดที่นั่งจำนวน
  6-8 ที่นั่ง)  และ 2.5x2.5  เมตร  (ขนาดที่นั่งจำนวน 9-11 ที่นั่ง)
ดูภาพขยาย >>>
 
 
  ดูภาพขยาย
     พัชรินทร์
 
  ศาลาไม้ ทรงพัชรินทร์  เป็นศาลาทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2.5x2.0 เมตร (ไม่รวมระเบียงหน้าศาลาซึ่งมีขนาด
   1.0x1.0 เมตร) ประดับด้วยเชิงชายและลายฉลุรอบตัวศาลา พื้นศาลาสามารถนั่ง และ
   นอนเล่นได้หลายท่าน
ดูภาพขยาย >>>
 
 
  ดูภาพขยาย
     ยุโรป 1
 
 ศาลาไม้ ทรงยุโรป1  เป็นศาลาแปดเหลี่ยมทรงยุโรป พื้นหลังคาทำจากไม้ฝาเชอร่า มีให้เลือก 2 ขนาด
  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 เมตร (ขนาดที่นั่งจำนวน7 ที่นั่ง) และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
  3.0 เมตร (ขนาดที่นั่งจำนวน 11 ที่นั่ง)
ดูภาพขยาย >>>
 
 
  ดูภาพขยาย
     ยุโรป 2
 
  ศาลาไม้ ทรงยุโรป2 เป็นศาลาแปดเหลี่ยมทรงยุโรป มีให้เลือก 2 ขนาด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 เมตร
  และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.0 เมตร มีทั้งสีขาว และ สีย้อมไม้
ดูภาพขยาย >>>
 
 
  ดูภาพขยาย
     ยุโรป 3
 
  ศาลาไม้ ทรงยุโรป3 เป็นศาลาแปดเหลี่ยมทรงยุโรป มีให้เลือก 2 ขนาด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 เมตร
  และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.0 เมตร มีทั้งสีขาว และ สีย้อมไม้
ดูภาพขยาย >>>
 
 
  ดูภาพขยาย
     ปั้นหยา
 
  ศาลาไม้ ทรงปั้นหยา  เป็นศาลาทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2.5x2.0 เมตร พื้นหลังคาทำจากไม้ฝาเชอร่า
   ขนาดที่นั่งจำนวน 7 ที่นั่ง
ดูภาพขยาย >>>
 
 
  ดูภาพขยาย
     ปั้นหยาพื้นเรียบ 1
 
  ศาลาไม้ ทรงปั้นหยาพื้นเรียบ1  เป็นศาลาทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2.5x2.0 เมตร พื้นเรียบ พื้นศาลาสามารถนั่ง
  และ นอนเล่นได้หลายท่าน
ดูภาพขยาย >>>
 
 
  ดูภาพขยาย
     ปั้นหยาพื้นเรียบ 2
 
   ศาลาไม้ ทรงปั้นหยาพื้นเรียบ2 เป็นศาลาทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาด 2.0x2.0 เมตร พื้นเรียบ พื้นศาลาสามารถนั่ง
   และนอนเล่นได้หลายท่าน
ดูภาพขยาย >>>
 
 
  ดูภาพขยาย
     บาหลี (ไม่มีพนักพิง)
 
  ศาลาไม้ ทรงบาหลี เป็นศาลาทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาด 2.5x2.5 เมตร พื้นเรียบ แบบไม่มีพนักพิง
  พื้นศาลาสามารถนั่ง และนอนเล่นได้หลายท่าน
ดูภาพขยาย >>>
 
 
  ดูภาพขยาย
     บาหลี (มีพนักพิง 1 ด้าน)
 
  ศาลาไม้ ทรงบาหลี เป็นศาลาทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาด 2.5x2.5 เมตร พื้นเรียบ แบบมีพนักพิง 1 ด้าน
  พื้นศาลาสามารถนั่ง และนอนเล่นได้หลายท่าน
ดูภาพขยาย >>>
 
 
Page 1  |  Page 2  |  Page 3 <<< เชิญชมรูปแบบศาลาของเราทั้ง 3 หน้าครับ
 
  Gazebos   |   Wood House   |   Guardhouse   |   Works   |   Site Map   |   Contact Us
  © 2006-2013  www.salamainaisuan.com,  All rights reserved.